Pozemky v obci Hora Sv. Šebestiána

Jedná se o pozemky v k.ú. Hora Sv. Šebestiána:

  • p.č. 293/4 (908 m2) – trvalý travní porost
  • p.č. 1183/6 (10151 m2) - trvalý travní porost
  • p.č. 1183/5 (31726 m2) - trvalý travní porost

a pozemky v k.ú. Nová Ves u Křímova:

  • p.č. 647/3 (1774 m2) - trvalý travní porost
  • p.č. 648/2 (5038 m2) - orná půda
  • p.č. 650/2 (5528 m2) - orná půda
  • p.č. 648/7 (4258 m2) - orná půda

Cena dohodou.