Pronájem nemovitostí Karlovy Vary

Lokalita:
Pozemky se nachází v  k.ú. Karlovy Vary – Dvory, v komplexu nazvaném v souladu s vydaným Územním rozhodnutím na výstavbu komerčně obchodního centra pod názvem „Karlovo centrum“. V jeho rámci zde již pátým rokem působí hypermarkety TESCO STORES, OBI, Elektroworld a čerpací stanice PHM.

Projekční záměr

V současné době je připravena další etapa dostavby tohoto komplexu, a to vybudováním dalšího komerčního objektu na pozemku par.č. 512/1 o výměře cca 4 ha, vyznačený na snímku jako „Dům služeb“.

V rámci schváleného a vydaného ÚR byl „Dům služeb“ projektován s předpokladem vybudovat na 7 000 m2 zastavěné plochy objekt se čtyřmi nadzemními a čtyřmi podzemními podlažími s potřebnou kapacitou parkovacích míst.

Parametry „Domu služeb“
Celková plocha: 6 915 m2
Prodejní plocha: 7 500 m2
Obestavěný prostor nadzemní části: 82 000 m2
Obestavěný prostor podzemní části: 75 000 m2

Kromě výše uvedeného pozemku 512/1, je dále možné pronajmout pozemek parc. č. 512/6 o výměře cca 2 000 m2.

Předmětné pozemky lze napojit v souladu se schváleným Územním rozhodnutím na veškeré inženýrské sítě.

Kupní nebo nájemní cena pozemků bude odvozena po vzájemné dohodě s majitelem pozemků.

 

Pozemky v k.ú. Dvory - Karlovy Vary